Strategisch model voor goederenvervoer

Binnenvaartschip Goederenvervoer is goed zichtbaar in Nederland. Overal rijden vrachtauto’s en varen schepen. Deze auto’s en schepen maken een belangrijk onderdeel uit van onze economie. Helaas veroorzaken ze ook files, wegslijtage en milieuvervuiling. Door goederenstromen goed in te richten en te faciliteren kan veel economische winst behaald worden terwijl hinder wordt beperkt. Voor de juiste inrichting en facilitering van goederenstromen moet het effect van maatregelen kunnen worden bepaald. Hiervoor heeft het Ministerie van Infrastructuur en Milieu het goederenvervoermodel BasGoed ontwikkeld.

Wat is BasGoed?

Vrachtwagen BasGoed staat voor Basismodel voor Goederenvervoer. Het model beschrijft de hoeveelheid goederen die binnen Nederland wordt vervoerd over zowel de weg, het water, als per spoor. In BasGoed zijn de verschillende processtappen van goederenvervoer op een eenvoudige manier gemodelleerd. BasGoed beschrijft:

  • hoeveel goederen er geproduceerd en gebruikt worden;
  • hoeveel hiervan vervoerd moeten worden;
  • met welke vervoerswijze dit gebeurt;
  • hoeveel ritten dit voor het wegvervoer oplevert.

Waarvoor is BasGoed te gebruiken?

Rails BasGoed is bedoeld om het effect van verschillende maatregelen op goederenstromen te beschrijven. Voorbeelden van maatregelen zijn het aanleggen of verbeteren van infrastructuur zoals de Betuwelijn, Maasvlakte of Sluis Eefde. Maar ook het veranderen van kosten door bijvoorbeeld wijzigingen in brandstoftarieven, belastingen of het verlenen van subsidies.

Met BasGoed kunnen voorspellingen gemaakt worden over de hoeveelheid vervoerde goederen. Ook kan gekeken worden naar het effect van verschillende maatregelen en economische scenario’s. Hierbij kan gedacht worden aan veranderingen in het aandeel van verschillende productgroepen, bijvoorbeeld het effect van het afnemen van het kolen- of brandstoftransport als gevolg van milieumaatregelen.

BasGoed kan ook ingezet worden voor het beschrijven van de verdeling van goederen over verschillende modaliteiten. Bijvoorbeeld het voorspellen van de verschuiving die ontstaat door snellere of goedkopere scheepvaartverbindingen.

Infographic

Infographic IenW Goederenvervoerprognoses

Meer informatie

BasGoed is onderdeel van het modelinstrumentarium van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Vragen kunt u stellen via het beheer van de verkeersmodellen bij Rijkswaterstaat: steunpunt-verkeersprognoses@rws.nl.

BasGoed aanvragen

Een aanvraagformulier voor het gebruik van BasGoed is tevens verkrijgbaar via steunpunt-verkeersprognoses@rws.nl. Na het indienen van een aanvraagformulier neemt Rijkswaterstaat contact met u op om uw wensen verder te bespreken.