De ontwikkeling en het beheer van Basgoed wordt door Rijkswaterstaat uitbesteed aan een alliantie van bedrijven.


Charta Software

Logo_ChartaSoftware.png logo

Charta Software is een softwarebedrijf gespecialiseerd in het leveren van maatwerk softwareoplossingen voor opdrachtgevers en eindgebruikers. De applicaties lossen ieder een klantspecifiek, vaak complex, probleem op in het registreren, plannen, analyseren of optimaliseren van processen in met name het maritieme, transport of logistieke domein. Applicaties worden gebouwd en onderhouden op een uitgebalanceerd softwareplatform van standaardcomponenten, dat actief wordt onderhouden, getest en vernieuwd. Door het werken met wiskundige technieken, modellen en visualisaties, krijgen gebruikers grip op hun data en kunnen processen worden geanalyseerd en verbeterd.

Meer info: www.chartasoftware.com

Dat.mobility

datmobility.png logo

Dat.mobility weet de juiste informatie te creëren vanuit uiteenlopende databronnen om de best mogelijke beslissingen te nemen als het gaat om mobiliteit. Dat.mobility doet dat vanuit kennis op het gebied van mobiliteit, ICT en verkeersmodellering. Dat.mobility brengt data, modellen, wensen en trends steeds meer samen in één flexibele informatie-architectuur waarbij inzicht in het verplaatsingsgedrag en oplossingen eenvoudig en snel beschikbaar zijn.

Binnen de alliantie Goederenvervoermodellen levert Dat.mobility inhoudelijke kennis en ervaring m.b.t. methodiekverbeteringen, toepassingen en software development. Daarnaast bieden wij projectmanagement voor inhoudelijke of softwareprojecten aan.

Meer info: www.dat.nl

Demis

demis.png logo

Demis (Decision Support and Management Information Systems) is opgericht in 1996 en werkt sindsdien aan beleidsanalytische- en beslissingsondersteunende projecten op het gebied van water, verkeer, lucht en energie.

De applicaties die door Demis zijn gemaakt helpen om de resultaten van wetenschappelijke simulatiemodellen te vertalen in begrijpelijke terminologie voor zowel het grote publiek als besluitvormers. Voor de wetenschappelijke input werkt Demis samen met specialisten van gevestigde instituten, zoals Deltares, TNO, Significance en Panteia.

Demis heeft ruime ervaring in kennisbeheer, beleidsanalyse, systeemontwerp, informatica en GIS. Onze producten bestaan zowel uit desktop- als uit webapplicaties die vaak voorzien zijn van een geografische component.

Binnen de BasGoed Alliantie bouwt Demis in samenwerking met de meer specialistische inhoudelijke bureaus aan de verschillende BasGoed modules, waarbij de bij Demis aanwezige inhoudelijke kennis van verkeersmodellering helpt om een brug tussen software en inhoud te slaan.

Meer info: www.demis.nl

Ecorys

ecorys.png logo

Ecorys is een toonaangevend internationaal onderzoeks- en adviesbureau dat zich richt op de belangrijkste maatschappelijke uitdagingen. Door middel van uitmuntend, op onderzoek gebaseerd advies, helpen wij publieke en private klanten bij het maken en uitvoeren van gefundeerde beslissingen die leiden tot een betere samenleving. Wij helpen opdrachtgevers met grondige analyses, inspirerende ideeën en praktische oplossingen voor complexe markt-, beleids- en managementvraagstukken.

Ecorys excelleert in zeven werkgebieden:

  • Economic growth;
  • Social policy;
  • Natural resources;
  • Regions & Cities;
  • Transport & Infrastructure;
  • Public sector reform;
  • Security & Justice.

Wij hechten waarde aan onze onafhankelijkheid, onze integriteit en onze partners. Ecorys geeft om het milieu en heeft een actief maatschappelijk verantwoord ondernemingsbeleid, gericht op meerwaarde voor de samenleving en de markt. Ecorys is in het bezit van een ISO14001-certificaat dat wordt ondersteund door al onze medewerkers.

Meer info: www.ecorys.com

Netcompany

netcompany.png logo

Netcompany is opgericht in 2000 en heeft haar hoofdkantoor in Kopenhagen, Denemarken. Vandaag de dag zijn we een internationaal bedrijf met meer dan 6.500 medewerkers uit 17 landen. We bedienen een breed scala aan klanten in hun digitale transformatietrajecten in de publieke en private sector in heel Europa. In Nederland is Netcompany gevestigd in Delft.

Netcompany is een gespecialiseerd bedrijf in IT-dienstverlening en levert bedrijfskritische IT-oplossingen die de digitale transformatie van klanten versnellen door middel van digitale platforms, kernsystemen en infrastructurele diensten.

We leveren end-to-end IT-diensten, van ontwikkeling tot beheer, onderhoud en hosting aan een divers klantenportfolio, waaronder grote en middelgrote Europese bedrijven uit verschillende sectoren in het private en publieke domein.

Meer info: www.netcompany.com/nl

Panteia

panteia.png logo

Panteia is een breed inzetbaar adviesbureau, dat onafhankelijk beleids- en marktonderzoek uitvoert op het gebied van transport, economie, arbeidsmarkt, zorg en onderwijs. Ons advies wordt ondersteund met behulp van een breed scala aan databronnen, instrumenten en hulpmiddelen. Op basis van onze veelzijdigheid maken wij onderzoeks- en adviesoplossingen die altijd gericht zijn op het verder helpen van onze klanten. Panteia ondersteunt beleidsmakers bij het formuleren, monitoren en evalueren van beleid dat de gewenste gedragsveranderingen van hun doelgroepen op een efficiënte en effectieve wijze teweeg brengt. Dit zowel voor overheden, voor not-for-profit organisaties als voor het bedrijfsleven: zowel regionaal, nationaal als internationaal.

Binnen de BasGoed Alliantie levert Panteia inhoudelijke kennis en ervaring met de bewerking en verwerking van goederenvervoerdata, het opstellen van specificaties voor het model, het maken van prognoses en de uitvoering van de analyses.

Meer info: www.panteia.nl

Rijkswaterstaat

rijkswaterstaat.png logo

Rijkswaterstaat is de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en bestaat uit zeven landelijke en zeven regionale organisatieonderdelen. Al meer dan 200 jaar werken we dagelijks aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. We beheren en ontwikkelen de rijkswegen, -vaarwegen en -wateren en zetten in op een duurzame leefomgeving. Samen met anderen werken we aan een land dat beschermd is tegen overstromingen. Waar voldoende groen is, en voldoende en schoon water. En waar je vlot en veilig van A naar B kunt. Samenwerken aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. Dat is Rijkswaterstaat.

Modellen en Applicaties

Bij de afdeling Modellen en Applicaties vernieuwen, actualiseren en beheren we scheepvaart-, wegverkeers- en watermodellen en kennisrijke webapplicaties. We stellen via verschillende modellen prognoses op voor relevante zichtjaren en sociaal-economische scenario’s. Daarnaast leveren we expertise en ontwikkelen we kaders die zorgen voor de juiste toepassing van modellen en applicaties. Ook adviseren we bij de toepassing van modellen ten behoeve van beleid en uitvoering. Tot slot nemen we deel aan en ontwikkelen we allianties, zoals het Informatiehuis Water en het Nationaal Modellen- en Datacentrum.

Meer info: www.rijkswaterstaat.nl

Significance

significance.png logo

Significance is een onafhankelijk onderzoeksinstituut, gespecialiseerd in kwantitatief onderzoek gericht op mobiliteit en transport. Het is gevestigd in Den Haag. Significance helpt klanten in de publieke en private sector in Nederland en elders in West Europa (Noorwegen, Zweden, België, Frankrijk, Italië) om beter onderbouwde, evidence based beslissingen te nemen. Haar kernactiviteit is het analyseren van mobiliteits- en transport databases om van daaruit rekeninstrumenten te ontwikkelen waarmee prognoses worden gemaakt. Dit heeft geleid tot een groot aantal operationele transportmodellen, zowel voor het personenverkeer en -vervoer als in het goederenvervoer. Deze verkeersmodellen worden door Significance en haar cliënten gebruikt om transportplannen op te stellen, om beleidsmaatregelen door te rekenen, om kosten-batenanalyses uit te voeren en om de effecten van gerealiseerd beleid te monitoren en te evalueren.

Meer info: www.significance.nl

VORtech

vortech.png logo

VORtech is een bedrijf met zo’n 30 enthousiaste scientific software engineers en consultants. VORtech biedt een volledig pakket aan diensten voor het ontwikkelen, onderhouden en optimaliseren van programmatuur waarin grote of complexe berekeningen plaatsvinden. Daarnaast levert VORtech ook adviesdiensten op gebied van de technische wiskunde en reken- en simulatiesoftware.

Binnen de BasGoed Alliantie levert VORtech kennis en ervaring om de softwareprocessen binnen het goederenvervoer te optimaliseren. Het gaat daarbij om o.a. het beheer, testen en documenteren van de software.

Meer info: www.vortech.nl